​Istnieją trendy wewnętrzne i zewnętrzne, jednak wiele osób ignoruje fakt, że cena konkretnego instrumentu realnie znajduje się w wielu trendach jednocześnie, na różnych ramach czasowych.

Czym jest Multi Timeframe Analysis?

Ignorowanie zachowań rynku na wyższych ramach czasowych jest bardzo częstym błędem. Sprawia to, że tracimy z oczu większy obraz, nie dostrzegając istotnych wydarzeń.

Rozwiązaniem tego problemu jest Multi Timeframe Analysis, czyli analiza kilku ram czasowych jednocześnie.

Dotyczy to nie tylko samych wykresów cenowych, ale także popularnych narzędzi analitycznych, które dzięki programistom z całego świata dostępne są także w wersjach MTF.

To właśnie jednemu z tych narzędzi przyjrzymy się w niniejszym artykule, łącząc handel na niskiej ramie czasowej - 1 min ze wskaźnikiem wolumenu działającym w trybie MTF.

Na załączonej grafice przedstawiono przykładowe transakcje z rynku GBP/JPY, na którym umieściliśmy popularny wskaźnik Waddah Attar Explosion, zainstalowany na platformie Metatrader 4 - jeśli chcesz poznać inne instrumenty Forex, przeczytaj o tym tutaj.

Istotny jest jednak fakt, że w jednym oknie widzimy wolumen liczony na podstawie wielu ram czasowych na raz - 4h, 1h, 30m, 15m oraz 5m.

W ten sposób jesteśmy w stanie dokładniej określić kierunek rynku i znaleźć lepsze okazje do otwarcia pozycji.

Tak skonstruowany, prosty system, w procesie backtestingu wykazuje skuteczność nawet w okolicach 55-65%, co przy korzystnej relacji zysk/strata, jest więcej niż wystarczające.

Tę z kolei zapewni nam wskaźnik ATR i rozsądne zarządzanie pozycją, które zakłada zamknięcie połowy transakcji przy poziomie Take Profit, przesunięcie zlecenia Stop-Loss na "zero" oraz pozbycie się reszty, gdy otrzymamy wyraźny sygnał od wskaźnika wyjścia.

Przy transakcji pierwszej otworzyliśmy pozycję "kup" z symetrycznymi (oddalonymi od siebie w stosunku 1:1) zleceniami oczekującymi Take Profit i Stop Loss. 

Sygnałem do wejścia w rynek była widoczna w białym prostokącie kumulacja wolumenu, który zarejestrował ponadprzeciętną aktywność kupujących. 

Na grafice widać, że przy zamknięciu jedynie połowy pozycji na poziomie Take Profit, rynek dał nam okazję do późniejszego zwiększenia zysku. 

Następna pozycja, tym razem "sprzedaj", bez kłopotów pozwoliła nam na realizację zlecenia Take Profit i ewentualnie — dodatkowy zysk ze spadku, który pojawił się po niewielkiej korekcie. 

Niniejszy system, o ile może funkcjonować samodzielnie, powinien zostać wykorzystany jako część bardziej złożonej strategii inwestycyjnej. Chcąc zachować minimalizm, można skorzystać dodatkowo z profilu wolumenu, który rzetelnie omówiono w tym materiale.

Artykuł partnera