​Od 1 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadza możliwość wystawiania e-faktur, czyli - mówiąc językiem ustawowym - faktur ustrukturyzowanych. Co ciekawe, na stronie Ministerstwa można znaleźć roboczą wersję tejże faktury, co z pewnością uprości proces jej wdrażania do polskiego systemu podatkowego.

Faktury ustrukturyzowane - podstawowe wiadomości

Zgodnie z nowymi przepisami, faktury ustrukturyzowane będą miały charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnik nadal będzie mógł wybierać spośród faktur papierowych, elektronicznych, a także wspomnianych faktur online. Co ciekawe, przepisy ustawowe określają tylko ramowe zasady ich sporządzania i rozliczana. Pozostałe kwestie dotyczące sposobu korzystania z interfejsu, zostaną przedstawione w kolejnych rozporządzeniach ministerialnych.

A skoro już o interfejsie mowa, to narzędzie to będzie współpracowało z KSeF, czyli Krajowym Systemem e-Faktur. System ten będzie wykorzystywany do sporządzania i archiwizowania faktur, przy czym fizyczne wygenerowanie faktury będzie możliwe za pomocą dedykowanego oprogramowania, czyli API. Dopiero wtedy - to jest po wygenerowaniu - plik zawierający e-fakturę będzie przesyłany do systemu. W międzyczasie dokument zostanie zweryfikowany pod kątem zawartości, a następnie zatwierdzony.

Jak korzystać z e-faktur?

Wystawianie faktury online będzie możliwe tylko w przypadku tych osób, które wcześniej zarejestrowały się w systemie KSeF. Po wygenerowaniu dokumentu jego przesłanie do osoby trzeciej będzie możliwe jedynie wówczas, gdy osoba ta zatwierdzi jego odbiór. Jeśli taka faktura nie zostanie zaakceptowana, konieczne będzie jej przesłanie w innej formie, to jest papierowej lub elektronicznej (o ile wyraził na to zgodę). Dzień wystawienia tejże faktury to jednocześnie dzień przesłania jej przez wystawcę do systemu. Z kolei dniem jej otrzymania będzie ten dzień, w trakcie którego system ją zweryfikował i jednocześnie nadał jej odpowiedni numer identyfikujący. Co ważne - korekta takiej faktury będzie możliwa tylko poprzez ów system - tłumaczą specjaliści z afaktury.pl

Podsumowując, wystawianie faktur strukturyzowanych ma być szybsze, wygodniejsze i - co najważniejsze - dużo prostsze. Co więcej, podatnik wybierający faktury online będzie mógł liczyć na szereg korzyści, w tym szybszy zwrot podatku VAT.

Artykuł partnera