​Sposobów na zyskowne inwestowanie w akcje firm notowanych na giełdzie jest bardzo dużo. Spośród nich bardzo popularny staje się trend inwestycji w spółki dywidendowe. Czym dokładnie są spółki dywidendowe i jak w nie inwestować? Sprawdźmy.

Czym są spółki dywidendowe?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czy w ogóle są spółki dywidendowe. Jak dobrze wiemy, każda firma notowana na giełdzie, która emituje papiery wartościowe w postaci akcji, stara się uzyskać kapitał, który służyć będzie rozwojowi firmy, wdrożeniu nowych inwestycji czy innym celom, które są szczegółowo opisane w prospekcie danej firmy. W przypadku, gdy firma w efekcie dobrego zarządzania generuje zyski, czasem za zgodą rady nadzorczej dzielą się tym zyskiem z akcjonariuszami, czyli inwestorami, które posiadają akcje danej firmy. Zysk wypłacony inwestorom nazywa się właśnie dywidendom. 

Dywidendy stanowią część zysku netto danej firmy, która jest wypłacana bezpośrednio w formie pieniężnej. W specyficznych przypadkach jednak dywidenda może zostać przekazana jako kolejne papiery wartościowe, a nawet aktywa firmy. 

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Jak inwestować w spółki, które oprócz faktycznego wzrostu wartości mogą zaoferować nam dywidendy? To niezwykle atrakcyjna perspektywa dla inwestorów, którzy poszukują dywersyfikacji swoich zysków. Niestety nie ma żadnych jasnych i stałych reguł, które pozwolą nam zidentyfikować właśnie te podmioty, które z całą pewnością wypłacą dywidendy. W dużej mierze zależy to nie tylko od samych wyników spółki, co ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej. 

Dobrą praktyką będzie prześwietlenie rynku pod kątem spółek, które notorycznie, od kilku już lat wypłacają dywidendy inwestorom. Takie spółki z dużą dozą prawdopodobieństwa pozostaną przy takim modelu finansowym, a my będziemy mogli faktycznie zasilić swoje konto dodatkową dywidendom. Stawiając jednak na strategię opartą o spółki dywidendowe, nie należy alokować całego kapitału jedynie w jedną spółke. Dywersyfikacja to klucz do sukcesu i choć dobranie odpowiednich spółek dywidendowych może nam zabrać więcej czasu, to jednak skompletowanie portfela kilku takich podmiotów daje nam znacznie większy potencjał, niż wkładanie wszystkich jaj do jednego gniazda. 

Formalności związane z inwestycjami w akcje spółek

Jak inwestować w spółki dywidendowe? To bardzo proste, szczególnie gdy mamy już dostęp do internetowej platformy transakcyjnej, oferującej możliwość inwestycji w różne instrumenty finansowe, jak waluty, kryptowaluty, ETF, futures i akcje. W takim wypadku nasza rola ogranicza się do zakupu akcji danej spółki i oczekiwaniu na koniec jej roku finansowego, by otrzymać informacje o decyzji związanej z faktem wypłaty i wysokością dywidend.

Artykuł partnera