​Obciążenia, jakim dla kredytobiorców okazały się kredyty we frankach szwajcarskich, dzisiaj można spróbować się pozbyć. Jedną z opcji jest przewalutowanie posiadanego w walucie obcej zadłużenia i spłacanie kolejnych rat w polskich złotych. Jednak rodzi to pytanie – czy to się opłaca? Wyjaśniamy czym jest i na czym polega przewalutowanie kredytu w CHF.

Problem z kredytami hipotecznymi w CHF

Kłopoty kredytobiorców posiadających kredyty we frankach zaczęły się kilka lat temu, kiedy kurs franka poszybował i osiągnął wysoką, niemal dwukrotnie wyższą cenę niż w latach 2002-2008, kiedy odnotowaliśmy największe zainteresowanie kredytami walutowymi w historii. Nie trudno obliczyć, że odbiło się to na ratach, które zaczęły wzrastać, nieraz nawet dwukrotnie.

Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe próbują od lat walczyć z bankami, wytyczając pozwy i nierzadko wygrywając sądowe batalie o odzyskanie wpłaconych pieniędzy czy nawet o uznanie abuzywności klauzuli skutkującej nieważnością umowy kredytu CHF. Jedną z opcji rozwiązania problemu jest teraz przewalutowanie kredytu we frankach na kredyt w złotówkach.

Na czym polega przewalutowanie kredytu we frankach?

Przewalutowanie kredytu we frankach oznacza zmianę waluty kredytu z CHF na PLN. Bank dokonuje przeliczenia aktualnego zadłużenia po kursie sprzedaży obowiązującym w momencie realizowania wniosku kredytobiorcy. Zawsze przedstawia też nowe warunki do akceptacji klientowi. Powinien też na tym etapie objaśnić, jak przebiegnie procedura przewalutowania, jakie są warunki i koszty takiej operacji. Gdy klient na nie przystanie, otrzymuje do podpisania aneks do umowy.

Czy bank zgodzi się na przewalutowanie kredytu CHF?

Jeszcze jakiś czas temu mogły występować problemy, a nawet niechęć banków do przewalutowania kredytów CHF. Dzisiaj nie jest to niczym niezwykłym, a niektóre instytucje wręcz nawołują do podjęcia tego kroku. Dlaczego? Ponieważ w sądach jest coraz więcej pozwów przeciwko bankom, a jeśli klient ma po swojej stronie dobrą kancelarię adwokacką może liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy, co w niektórych przypadkach oznacza zwrot poniesionych kosztów, a nawet uznanie umowy za nieważną.

Wsparcie mediatora lub/i prawnika

Jeśli jednak kredytobiorca, nie kwalifikuje się do umorzenia kredytu, a jego umowa nie ma znamion nieważności, może zdecydować się na przewalutowanie kredytu. Dobrze jest jeszcze skonsultować tę decyzję z adwokatem, zresztą w rozmowach z bankiem zazwyczaj uczestniczy mediator. Mediator jest osobą wybieraną przez kredytobiorcę z listy zaakceptowanej przez Krajowy Nadzór Finansowy.

Czy opłaca się przewalutować kredyt CHF?

Wiesz już, że możesz zmienić kredyt frankowy na kredyt złotówkowy, lecz pozostaje jeszcze pytanie – czy to się opłaca? Obecnie waluta ma wysokie historycznie wzrosty, jednak jak wiadomo, nie będą one trwały wiecznie. Czy i kiedy spadną, tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że trzeba uważnie prześledzić aneks bankowy celem zweryfikowania, czy za operację nie będą pobrane wysokie prowizje.

Artykuł partnera