Obecnie oferta produktów finansowych dotowanych przez Unię Europejską jest znacznie mniejsza niż przed laty. Wciąż jednak można znaleźć kredyty firmowe ze wsparciem unijnym i inne podobne rozwiązania pomagające przedsiębiorcom. Na uwagę zasługują programy sektorowe Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowane ze środków UE, „Granty na eurogranty”, czy szereg konkursów z zakresu B+R. Poniżej przedstawiamy najbardziej atrakcyjne propozycje!

Charakterystyka kredytów ze wsparciem unijnym

Niektóre banki komercyjne oferują przedsiębiorcom atrakcyjnie oprocentowane kredyty z udziałem środków unijnych. Dzięki takiej formie finansowania można połączyć kredyt pomostowy z inwestycyjnym w ramach jednej umowy. Przeznaczona jest ona dla przedsiębiorstw tworzących innowacyjne rozwiązania, a także opracowujących nowe technologie, techniki produkcji i same produkty. O wsparcie mogą się też ubiegać firmy zajmujące się wykonywaniem projektów, które są finansowane z kapitału unijnego.

Mówiąc o udzielanym kapitale na start w ramach wsparcia unijnego lub na finansowanie projektu, najczęściej ma się na myśli powyżej przedstawiony tzw. kredyt UE. Wyróżnić można również inne formy, np. pomoc dla przedsiębiorców finansowaną z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także produkty z gwarancją de minimis oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ta ostatnia propozycja jest realizowana przy pomocy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu COSME, a także Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Efektem współpracy jest możliwość zapewnienia Małym i Średnim Przedsiębiorstwom (MŚP) atrakcyjnych finansowo kredytów z gwarancją zabezpieczającą.

Kto może ubiegać się o kredyt firmowy ze wsparciem unijnym?

Przedstawiane rozwiązania dedykowane są różnego rodzaju działalnościom. Pomijając rzadziej występujące programy wspierające powstanie nowych przedsiębiorstw, często spotykanym wymogiem jest czas istnienia firmy. Kolejnym ograniczeniem jest dodatni dochód za ostatni rok podatkowy oraz obroty w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Z tego typu rozwiązań korzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki – cywilne, jawne, partnerskie i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wygląda procedura wnioskowania o unijny kredyt firmowy?

Na samym początku należy wybrać któryś z banków komercyjnych, współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Trzeba przedstawić formularz PIT lub CIT za ostatni rok podatkowy, a także wyniki finansowe za okres bieżący. Podobnie, jak w przypadku tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, bank będzie wymagał zaprezentowania biznesplanu i pozostałych dokumentów obrazujących cele inwestycyjne. Przydatna będzie również prognoza wydatków i zysków. Osoby prawne będą musiały ponadto przedłożyć umowę spółki wraz z aneksami.

Oprócz wymogów formalnych ważnym czynnikiem jest zdolność kredytowa wnioskodawcy. Żaden podmiot nie może mieć negatywnej historii zadłużenia w Bazie Informacji Kredytowej. Im wyższej punktowany poziom zdolności (scoring), tym większe szanse na otrzymanie pomocy finansowej. Tak, jak w wypadku innych produktów bankowych, parametr ten wpływa również na wysokość możliwej do otrzymania kwoty.

Pomoc w ramach JEREMIE

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 mogły korzystać z atrakcyjnej formy wsparcia unijnego JEREMIE. Program został przeznaczony dla działających, jak i nowo powstających firm. Stworzono go na skutek inicjatywy Komisji Europejskiej. Pieniądze z JEREMIE były rozdysponowywane przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy województw, które przystąpiły do inicjatywy – dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

Obecnie pomoc w ramach JEREMIE jest trudniejsza do uzyskania niż kilka lat temu. Wynika to ze znacznie mniejszych funduszy. W zależności od województwa wciąż jednak jest możliwość skorzystania z bardzo atrakcyjnej formy dofinansowania. Ubiegać się o nią mogą firmy, które zatrudniają od 1 do 250 pracowników. Roczne przychody przedsiębiorstwa nie mogą przekraczać 50 milionów euro, a suma bilansowa 43 milionów euro.

Gwarancje PLG COSME

Jednym z programów unijnych jest COSME, w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty z gwarancją. Zaletą, która wyróżnia te produkty spośród innych, jest szeroki zakres ochrony – obejmuje aż 80% wartości wnioskowanej kwoty. O tego typu wsparcie mogą wnioskować wszystkie podmioty z sektora MŚP. Aby poznać szczegółową ofertę, należy udać się do oddziału jednego z dwunastu banków, z którymi współpracuje w tym zakresie BGK.

Artykuł sponsorowany