Planując rozpoczęcie przygody z inwestowaniem na giełdzie, trzeba w pierwszej kolejności pomyśleć o otworzeniu rachunku maklerskiego. W tym celu należy wybrać odpowiedni dom maklerski. Warto wiedzieć, czym on dokładnie jest i na czym polega jego działalność.

Czym jest dom maklerski?

Dom maklerski jest instytucją finansową, która posiada zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności, które stanowią działalność maklerską. Dom maklerski w Polsce może zostać utworzony jedynie w formie spółki: akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej, jawnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Transakcje na giełdzie przeprowadzają zatrudnieni przez domy maklerskie maklerzy. Jak przypominają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, nie wszystkie domy maklerskie posiadają członkostwo na giełdzie. Te, które takiego członkostwa nie mają, są zwane afiliantami.

Na czym polega działalność maklerska?

Na działalność, jaką prowadzi dom maklerski, składają się różne czynności. W tym obszarze wymienia się: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, kupnie lub sprzedaży na własny rachunek poszczególnych instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, proponowanie klientom instrumentów finansowych, organizację alternatywnego systemu obrotu, zarządzanie portfelami z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych itp.

Jak wybrać najlepszy dom maklerski?

Wybór domu maklerskiego jest podyktowany indywidualnymi przesłankami. Decydując się na założenie rachunku maklerskiego, trzeba mieć sprecyzowane własne założenia dotyczące inwestowania oraz kwoty przeznaczonej na ten cel. Za założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego z reguły nic się nie płaci, ale domy maklerskie pobierają inne opłaty. Największe wydatki generują prowizje za transakcje kupna i sprzedaży, ale opłaty są też pobierane m.in. za zarządzanie kapitałem. Zawartość oferty danego domu maklerskiego również musi odpowiadać konkretnym kryteriom.

https://www.pcdm.pl/

Materiał partnera zewnętrznego