OCR to metoda przekształcania dokumentów drukowanych w wersje przeszukiwalne i edytowalne. Może być używany do digitalizacji ważnych, podpisanych dokumentów prawnych. Dokładność konwersji jest gwarantowana przez sztuczną inteligencję. Proces OCR umożliwia również wielu osobom przeglądanie dokumentu. Technologia ta jest szeroko stosowana do konwersji materiałów drukowanych. Przeczytaj więcej o tym, jak to działa, aby dowiedzieć się więcej o OCR. Następnie, sprawdź niektóre z najlepszych przykładów oprogramowania OCR.

Technologia OCR jest przydatnym narzędziem dla pracowników służby zdrowia. Technologia ta pozwala na skanowanie i przechowywanie całej dokumentacji medycznej w formie cyfrowej. Jest ona bardzo dokładna, a uzyskane dane można łatwo przeszukiwać. Co więcej, pomaga szpitalom usprawnić ich przepływ pracy. Posiadanie historii medycznej pacjenta dostępnej online jest ogromną zaletą dla zdrowia publicznego, badań medycznych i innych dziedzin. OCR jest wielkim atutem dla tych organizacji i wielu innych sektorów.

Typowy przepływ pracy OCR obejmuje trzy różne etapy: przetwarzanie wstępne, segmentację znaków i ekstrakcję cech. Etapy te pomagają w uzyskaniu dokładności odczytywanych danych. Pierwszym krokiem w tym procesie jest segmentacja znaków. Proces ten jest niezbędny w celu identyfikacji każdego znaku. Następnie, kolejnym krokiem jest rozpoznawanie znaków. Kolejnym krokiem jest ekstrakcja cech, która rozpoznaje czcionkę i glify w celu określenia, czy są one podobne, czy nie.

system OCR

Technologia OCR ma wiele zastosowań. Może być używana do indeksowania materiałów drukowanych dla wyszukiwarek, automatyzacji wprowadzania i ekstrakcji danych oraz odszyfrowywania dokumentów dla osób niewidomych lub niedowidzących. Jest ona również używana do elektronicznego deponowania czeków i podpisanych dokumentów prawnych. Może być nawet używany do rozpoznawania tekstu na tablicach rejestracyjnych. Oprócz informacji w postaci cyfrowej, technologia OCR jest przydatna w przypadku obrazów. Może być nawet używana do rozpoznawania tekstu na tablicach rejestracyjnych.

Technologia OCR jest przydatna w wielu branżach, w tym w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Pozwala ona na łatwe wyszukiwanie zeskanowanych danych, a także redukuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych. Może być również wykorzystywana do indeksowania materiałów drukowanych dla wyszukiwarek. Może to być ogromna oszczędność czasu dla firm, ponieważ uwalnia zasoby do ważniejszych zadań. Może sprawić, że ręczne wprowadzanie danych będzie szybsze i zmniejszy liczbę błędów. Może poprawić produktywność całej organizacji.

OCR wykorzystuje trzy podstawowe zasady do rozpoznawania różnych typów dokumentów. Są to: integralność, celowość i zdolność adaptacji. OCR ma za zadanie odwzorować te trzy zasady rozpoznawania obiektów. Oprogramowanie powinno naśladować proces naturalnego rozpoznawania, aby zmaksymalizować dokładność i precyzję. Jest ono również bardzo przyjazne dla użytkownika. Korzystanie z systemu OCR może zaoszczędzić Twój czas. Tak więc, OCR sprawia, że Twoje życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Sprawdź więcej na stronie saldeosmart.pl