O wartości i efektywności programów rozwojowych w organizacjach decyduje co najmniej kilka czynników, wśród których ważna jest ogólna przyjęta metoda ich przeprowadzenia. To założenie, że dany sposób przekazywania wiedzy i angażowania uczestników pozwoli faktycznie wpłynąć na to, jak będą w przyszłości realizować swoje zadania, komunikować się czy zarządzać pracownikami. Jedną z metod jest experential learning, czyli nauka przez doświadczenie. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest experential learning?

Metodę tę określa się również jako “uczenie się poprzez refleksję nad działaniem”. Jej podstawą jest starożytna filozofia wypracowana przez Arystotelesa. Współczesny rozwój experential learning przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku. Obecnie używa się tego terminu w szerszej formie jako experential education, które odnosi się do metod edukacji szkolnej. Najprościej ujmując, nauka przez doświadczenie jest metodą, która przede wszystkim stawia na aktywne działanie uczestników, a co składa się m.in. podejmowanie decyzji, obserwowanie skutków oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie.

W Impact uważamy, że experential learning składa się z 4 sfer - wiedzy, umiejętności refleksji i bezpośredniego spotkania, które metoda łączy i umożliwia nie tylko zdobycie konkretnych informacji i kompetencji, ale przede wszystkim skłania ku nieustannej nauce, eksperymentom i wyciąganiu wniosków. Nie oznacza to, że za każdym razem proces uczenia się wygląda tak samo i obejmuje wszystkie 4 sfery. Dwie z nich, tj. wiedza i umiejętności, są bliższe tradycyjnej nauce szkolnej, która obecnie jest już podważana. Istotne jednak, aby korzystać ze sfer i zachowań adekwatnie do sytuacji, szczególnie gdy na horyzoncie pojawia się kluczowe wyzwanie biznesowe lub konieczność wejście w nową rolę. Dobrym przykładem są zdolności przywódcze, których nie można doskonalić jedynie za pomocą wiedzy i umiejętności. Potrzebujemy również refleksji i bezpośredniego spotkania z metodami, aby osiągać lepsze wyniki i tworzyć w ten sposób sukces organizacji.

Atrakcyjność metody polega również na tym, iż za każdym razem jest ona dostosowywana do konkretnego zagadnienia i potrzeb organizacji. W ten sposób tworzymy zarówno proste, jak i skomplikowane symulacje, które mają przełożenie na realne wyzwania firmy. Jednocześnie zadania, które stoją przed uczestnikami, nie są łatwe, co zmusza ich do sięgnięcia po zasoby kreatywności.

Przeczytaj również: https://www.impactinternational.com/polska/blog/jaki-jest-zwiazek-pomiedzy-uczeniem-sie-wydajnoscia

Experential learning w praktyce

Projektując programy rozwojowe w Impact, stawiamy na metody, które pozwolą ich uczestnikom spojrzeć na wyzwania w organizacji z zupełnie świeżym podejściem. W wielu wypadkach oznacza to samodzielnie wdrażanie zmian poprzez kwestionowanie dotychczasowych metod i twórcze wypracowanie zupełnie nowych. Dlatego w Impact korzystamy z metody experential learning. Uczestnicy naszych programów szybciej rozumieją istotę nadchodzących zmian w kulturze organizacji dotyczących m.in. strategii, cech przywódczych, stylów zarządzania czy komunikacji w firmie. Kluczowe w tym wypadku jest, iż podejmują działanie z własnej woli i stawiają na naukę poprzez doświadczenie.

Artykuł partnera