​W wielu organizacjach nowa rzeczywistość sprawiała, że hybrydowy lub w pełni zdalny model pracy stał się codziennością. Rzadki kontakt na żywo nie oznacza, że proces rozwoju pracowników w ramach zespołów rozproszonych stracił sens. Jest wręcz przeciwnie. Członkowie firm, szczególnie ci z wyższych szczebli zarządczych, zostali zmuszeni do działania w zmiennym otoczeniu biznesowym, które wymaga od nich podejmowania decyzji, rozwijania kompetencji i realizacji celów biznesowych. Jak w takim razie skutecznie rozwijać potencjał pracowników w zespołach rozproszonych i zgodnie z założeniami organizacji?

Jak rozumiemy rozwój pracowników?

Rozwój jest procesem ciągłym, któremu sprzyjają kursy, szkolenia i programy, nowe zadania w organizacji wykraczające poza kompetencje pracownika (np. w formie awansu lub zmiany działu) i tym podobne. Celem tych działań jest pogłębienie kluczowych kompetencji ważnych członków organizacji, a także zwiększenie efektywności, podniesienie poziomu współpracy czy jakości komunikacji w firmie. Aby mogło do tego dojść, potrzebujemy znać stan faktyczny kompetencji pracowników oraz ich potrzeby. Dlaczego? Niejednokrotnie programy, które wdrażają osoby decyzyjne bez wcześniejszych konsultacji, nie przynoszą założonych efektów. Bez zbadania aktualnego stanu organizacji oraz czynników zewnętrznych, które na nią wpływają, nie ma mowy o dokładnym zrozumieniu potrzeb pracowników. Odgórne i autorytarne zarządzenia w sprawie zmian w zespołach mogą spotkać się z oporem i niezrozumieniem intencji. Z tego powodu podstawą urzeczywistnienia potencjału jest dialog między zainteresowanymi: pracownikami i osobami decyzyjnymi. Tylko wtedy rozwój pracowników będzie tożsamy ze wzrostem organizacji.

Środowisko rozwojowe, czyli jakie?

W Impact jednym z naszych głównych celów jest uwolnienie ludzkiego potencjału, aby wprowadzenie jakichkolwiek zmian w organizacjach było możliwe. Wierzymy, że taka jest kolejność działań - najpierw stworzenie środowiska, w którym pracownicy są nastawieni na rozwój. Dopiero kolejnym krokiem jest realne wprowadzanie zmian. Jakie cechy ma środowisko rozwojowe? Przede wszystkim dąży się w nim do jak najniższego lęku przed nauką, ponieważ to właśnie obawy członków zespołów są największym hamulcem rozwoju. Ponadto jest to środowisko otwarte na komunikację, zrównoważone (dostrzega się w nim ludzi, a nie jedynie funkcje, zadania i posady), kreatywne i pełne umiejętności przywódczych. Rozumiemy je jako zdolność do rozpoznawania obszarów, które wymagają zmian i branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Jak rozwijać potencjał w zespołach rozproszonych?

Praca nad umiejętnościami i kompetencjami w zespołach rozproszonych może wydawać się dużym wyzwaniem. W praktyce jednak nie różni się od programów rozwojowych, które przeprowadzamy podczas spotkań na żywo. Zmienia się wprawdzie obszar kompetencji, które organizacje chcą rozwijać, ale nadal kluczowe w czasie całego procesu są efektywne i nastawione na naukę spotkania - tu w formie online. W Impact nie tylko pomagamy firmom i zespołom dokonywać ważnych zmian, ale także oceniamy, czy proces ten faktycznie przyniósł oczekiwany skutek. To jeden z naszych stałych elementów projektowania programów rozwojowych. Firmy nie muszą szukać rozwiązań tylko we własnych strukturach - dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem jest sięgnięcie po wiarygodnego partnera, który stworzy program rozwoju odpowiadający na rzeczywiste potrzeby organizacji. 

Artykuł partnera