Rozbudowane funkcjonalności, wiele możliwości i sprawne zarządzanie całym magazynem to tylko kilka najważniejszych zalet systemu WMS. Znajdzie on swoje zastosowanie w każdym magazynie - niezależnie od jego wielkości oraz rodzaju. Jest to najlepsze rozwiązanie dla rozpoczynających swoją działalność sklepów internetowych, w których nowe i przejrzyste moduły usprawnią wszystkie czynności codziennie wykonywane w magazynach.

Jakie możliwości daje system WMS?

Procesy magazynowe powinny być jak najlepiej kontrolowane i optymalizowane, aby wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Obsługa wdrożonych programów jest prosta, ułatwia to między innymi przyjazny interfejs, urządzenia przenośne i pulpit w biurze. Na korzyść przemawia ponadto zapewnienie sprawnego przepływu niezbędnych danych, w tym oprogramowania używanego w sklepach internetowych. System WMS znacząco ułatwia między innymi przyjmowanie towarów, ich rozmieszczenie na przestrzeni magazynowej oraz sprawdzenie jakości dostarczanych produktów. Jeżeli chodzi o lokalizację poszczególnych produktów, istotne są różne cechy towarów - począwszy od dat ważności, a kończąc na ich wymiarach i rodzajach. Określa się możliwie najlepszą ścieżkę kompletacji otrzymywanych zamówień i sprawne zarządzanie procesami wysyłki. W zakres tego ostatniego wchodzą czynności takie jak grupowanie zamówień, generowanie i wydruk etykiet, zamawianie kurierów po odbiór przesyłek. Ważne jest także sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji, wszystko to dzięki bieżącym aktualizacjom stanów magazynowych. Minimalizuje się tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

System WMS w sklepach internetowych

System WMS jest bardzo zaawansowanym narzędziem, z którym wiąże się wiele zalet, w tym między innymi redukcję kosztów. Ponosi się je w ramach prowadzenia magazynu i wszelkich procesów odbywających się w nim. Oszczędności dotyczą również czasu i energii pracowników, w tym czasie mogą oni zająć się innymi sprawami. Ma to znaczący wpływ na całokształt wykonywanej pracy i łatwość jej kontrolowania niemal na każdym kroku. Uzupełnia się ewentualne braki w towarach, poprawie ulega ponadto jakość obsługi Klienta - to ostatnie jest bardzo ważne zwłaszcza dla nowo otwartych sklepów internetowych. Zasadniczo zalety, którymi charakteryzuje się system WMS można podzielić na kilka najważniejszych, które wpływają na jakość prowadzonych działań. Wpływ na wydajność magazynu jest podwyższony, co objawia się większą ilością zamówień. W ślad za tym idzie zmniejszenie ilości oraz częstotliwości otrzymywanych reklamacji i zwrotów. Poza tym zauważa się sprawną synchronizację stanów magazynowych w nawet kilku systemach. Automatyczne zamawianie kuriera oaz generowanie listów przewozowych jest zwieńczeniem całego procesu kompletacji zamówień. Wszystkie powyżej wskazane korzyści sprawiają, że zmniejszeniu ulegają nie tylko wszystkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale również wszystkie czynności wykonuje się sprawniej. Zadowolenie klientów jest przecież najważniejsze w prowadzeniu sklepu internetowego.

Artykuł partnera