Przy prowadzeniu działalności gospodarczej każdego dnia mamy do czynienia z sytuacjami, które mają swoje podstawy prawne. Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami, nawiązywanie współpracy, tworzenie procedur i regulaminów, a także tworzenie polityki wynagrodzeń, to wszystko ściśle opiera się prawie pracy, którego przepisy muszą być bezwzględnie przestrzegane przez każdego pracodawcę. W sytuacjach wątpliwych, aby nie narazić się na tzw. niewłaściwy krok, najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja prawnicza.

Kiedy udać się na konsultację prawną? 

Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na wizytę w kancelarii prawnej dopiero wtedy, kiedy pojawiają się kłopoty. Adwokat z prawa pracy może nie tylko udzielić rad w konkretnej sprawie, ale także stanowić reprezentację Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy, sądem pracy, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej czy innymi urzędami w sprawach dotyczących prawa pracy. Ale dużo lepszą praktyką jest zdecydowanie się na współpracę z kancelarią prawną, dzięki której będziemy mieli stały kontakt z prawnikiem, co pozwoli na bieżące konsultacje, zmniejszające ryzyko popełnienia błędów związanych z prawem pracy. 

Jakie zakres obejmują konsultacje prawne? 

Wchodząc we współpracę z kancelarią prawną mamy zapewnione pełne wsparcie we wszystkich działaniach, które wynikają z prawa pracy. Contract Administraction oferuje pomoc w znalezieniu najlepszych rozwiązań prawnych w konkretnych sytuacjach, doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, wsparcie przy zwolnieniach indywidualnych, jak również grupowych, a także przy tworzeniu struktur czasu pracy. Ponadto konsultacje mogą obejmować regulacje dotyczące zakazu konkurencji. Adwokat z prawa pracy z ramienia kancelarii Contract Administraction jest biegły w przepisach krajowych oraz międzynarodowych, dzięki czemu z jego usług mogą korzystać też firmy zagraniczne. 

Bez wątpienia konsultacje prawne są niezbędne wtedy, gdy jesteśmy stroną sporu sądowego. Ale prowadząc działalność gospodarczą warto rozważyć skorzystanie z obsługi prawnej, umożliwiającą stały kontakt i wsparcie prawnicze.

Artykuł partnera