​Comarch Altum to kompleksowe oprogramowanie typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning), które jest dedykowane średnim i dużym przedsiębiorstwom chcącym zautomatyzować procesy biznesowe. Aby wdrożenie Comarch Altum w firmie przyniosło pożądane rezultaty, trzeba pamiętać o tym, by kierować się najlepszymi praktykami. W poniższym artykule przedstawiamy szereg wskazówek dla firm chcących zaimplementować Comarch Altum.

Comarch ERP Altum - co warto wiedzieć o tym oprogramowaniu? 

Comarch Altum jest określeniem dla wyspecjalizowanego oprogramowania ERP, dzięki któremu można w bardzo łatwy sposób zarządzać przedsiębiorstwem. Oprogramowanie dedykowane jest w szczególności średnim i dużym przedsiębiorstwom, które chcą zwiększyć efektywność biznesową oraz poszerzać grono swoich klientów i partnerów biznesowych. 

Altum to zdecydowanie najlepszy wybór dla firm, których specyfika wiąże się z koniecznością stosowania indywidualnego podejścia. Warto wskazać, iż Altum to platforma wielojęzyczna, która jest idealnie dostosowana do specyfiki firm międzynarodowych. Najistotniejszy atut ERP Altum polega na tym, iż oprogramowanie to posiada szereg mechanizmów, które pozwalają na automatyzację rutynowych czynności. Dodatkowo, w ramach ERP Altum zyskuje się również narzędzia służące do podejmowania decyzji na podstawie analiz i prognoz rozmaitych danych.

Na inwestycję w ERP Altum powinny zdecydować się w szczególności firmy zagraniczne, handlowo-usługowe o jednodziałowej oraz rozproszonej strukturze a także sieci sprzedaży detalicznej oraz punkty franczyzowe. Tego typu oprogramowanie chętnie wybierają też organizacje holdingowe bądź wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zarządzają dużą liczbą podmiotów gospodarczych. 

Wdrażanie ERP Altum - najlepsze praktyki

Aby wdrożenie ERP Altum przyniosło spodziewane rezultaty, niezbędne jest działanie zgodnie z najlepszymi praktykami. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności powinna zostać przeprowadzona wszechstronna analiza potrzeb i wymagań firmy. Ważne jest, by w proces ten zaangażowało się kierownictwo firmy, które określi cele i korzyści płynące z wdrożenia Altum. Kwestią bardzo istotną jest też to, że trzeba zidentyfikować obszary wymagające automatyzacji w pierwszej kolejności. 

Aby implementacja ERP Altum przebiegła zgodnie z planem, najlepiej jest skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów, np. z renomowanej firmy KSIBB. Szczegółowe informacje na temat jej oferty dostępne są na https://ksibb.com.pl/altum/.

Artykuł partnera