Przedsiębiorstw jest coraz więcej, odnotowano również wzrost ich przychodów.

Z danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce przekroczyła w 2016 roku poziom 2 milionów, a więc o 16,8% więcej aniżeli 6 lat wcześniej.

Swoje dane na temat mikroprzedsiębiorstw (czyli firm, zatrudniających do 9 osób) za rok 2016, GUS porównał z danymi z lat 2015 oraz 2010. Działalność w 2016 roku prowadziło w Polsce 2 mln 400 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 5,2% więcej niż w 2015 i aż o 16,8% więcej niż w roku 2010.

Zwiększenie ilości mikroprzedsiębiorstw przełożyło się również na wzrost przychodów w tym segmencie działalności gospodarczej i wyniósł 7,1%, rok do roku, a liczba pracowników zwiększyła się o 5,1%, r/r. W liczbach wyniki finansowe wyglądały, r/r podobnie i wyniosły 124 mld zł, a w stosunku do roku 2010 był wyższy o 34,7%. Natomiast wskaźnik kosztów wyniósł odpowiednio: 88,1% - 2016, 87,2% - 2015 i 87,8% w roku 2010.

działanie mikroprzedsiębiorstw

Jak wygląda polskie mikroprzedsiębiorstwo

Zarówno w 2016 roku, tak i w latach ubiegłych mikroprzedsiębiorstwa należały w dużej mierze do osób fizycznych (90,5%, a więc 1 mln 814,4 tys. firm), a pozostałe 9,5% stanowiły osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej (189,7 tys. firm). Wynika z tego, że od 2010 roku obserwowany jest spadek liczby mikroprzedsiębiorstw należących do osób fizycznych, gdyż wówczas stanowiły one aż 94,8% ogółu tego rodzaju firm.

Pomimo spadku o 1,1 punktu procentowego r/r, najwięcej wśród mikroprzedsiębiorstw było takich, zajmujących się handlem i naprawą samochodów (24%) oraz działalnością naukową i techniczną, oraz profesjonalną (13,2%). Obserwowalny, wyraźny spadek mikroprzedsiębiorstw budowlanych, jaki miał miejsce w latach 2011-14, w ostatnich dwóch latach zanotował wzrost. I tak dla roku 2015 odsetek udziału w rynku wyniósł 12,3%, a w roku 2016 było tych procent 12,7.

Przodują Mazowsze i Śląsk

Województwo mazowieckie jest bazą dla 18,8% całej puli mikroprzedsiębiorstw. Dalej idzie woj. śląskie (11%) i wielkopolskie z liczebnością na poziomie 10,2%. Najmniej znajduje się ich w woj. opolskim (2%) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,4%). Statystycznie, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, największą liczbę mikroprzedsiębiorstw stwierdzono w województwie mazowieckim (70 na 1000), w wielkopolskim (59/1000) i w zachodniopomorskim (58/10000. Najmniejszy zaś wskaźnik odnotowano w województwach podkarpackim i lubelskim (odpowiednio po 37 i 38 jednostek na 1000 mieszkańców).