Założenie działalności gospodarczej jest coraz krótszym i łatwiejszym procesem w Polsce. Państwo stara się dokonywać zmian, aby prowadzenie własnej firmy, było możliwe dla osób zainteresowanych pracą “na swoim”. Przedsiębiorczość skutkuje dużą konkurencją na rynku. Podmioty z tych samych branż rywalizują o klientów. Czasami podejmowane są nielegalne działania. Wtedy z pomocą przychodzi prawo konkurencji.

Wprowadzona w życie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, obowiązująca od 21 kwietnia 2007 roku reguluje funkcjonowanie rynku pod kątem zasad konkurencyjności. Określone w niej zapisy, wspominają o nadużywaniu pozycji dominującej przedsiębiorstw.

Prawo konkurencji - czym jest?

Stworzone zapisy prawne zmuszają przedsiębiorców do funkcjonowania z zasadami poszanowania konkurencji i konsumentów. Między innymi przestrzegając obowiązków narzucanych im w stosunku do klientów. Z punktu widzenia samej konkurencji, akty prawne wskazują, czego firmy nie powinny robić. Tym samym panuje ogólna zgoda, co do tego jakie działania są nielegalne i prowadzą do szkód w gospodarce.

Przykładami złych praktyk jest narzucanie cen, dzielenie rynku, wprowadzania zmowy przetargowej oraz wielu innych. Szczególnie pod dużą obserwacją z punktu widzenia prawa konkurencji są firmy o pozycji dominującej na rynku.

Zdominowanie pewnej gałęzi gospodarki, niekoniecznie musi przekładać się na negatywne zjawiska. W momencie, gdy podmiot posiada dominację nad swoją konkurencją i z niej korzysta, utrudniając konkurencyjność, wtedy możemy mieć podstawy do stwierdzenia łamania prawa. Jak pokazują badania znajomość przepisów prawa chroniących konkurencję, wśród przedsiębiorców rośnie.

Prawo konkurencji - znamy swoje prawa?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 roku przeprowadził badania, z których wynika jasno, że większość przedsiębiorców jest świadoma znajomości przepisów chroniących konkurencję na rynku. Tak odpowiedziało aż 88% ankietowanych. Niemal każdy wiedział, że ustalenie cen zakupu, pomiędzy konkurentami jest zabronione. Dużym zaskoczeniem na temat prawa konkurencji jest fakt, uznania monopolu w gospodarce za coś z góry zakazanego. Tak jak wspomnieliśmy powyżej, samo dominowanie na rynku jest dopuszczalne, dopiero nadużywanie swojej pozycji jest wykroczeniem wobec prawa.

Przedsiębiorcy mają świadomość, że mogą współpracować z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczególnie w przypadku, gdy dopuścili się złamania prawa konkurencji. Wtedy może dojść do znaczącego obniżenia kary, a nawet jej anulowania w szczególnych przypadkach. Gdy nasza pozycja w branży rośnie i mamy ochotę rozwijać firmę, warto skorzystać z porad ekspertów. W Polsce funkcjonuje szereg kancelarii zajmujących się prawem konkurencji. Mogą one w legalny sposób dokonać większych zmian. Wtedy oszczędzamy sobie kłopotów i możemy cieszyć się z realizowania kolejnych celów w swoim biznesplanie.

Artykuł sponsorowany