Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” działa na rynku już od 10 lat i zajmuje się obsługą klientów urzędów pracy. Zielona Linia to infolinia, która działa od poniedziałku do piątku. Oprócz tego można skorzystać z bazy wiedzy na portalu www.zielonalinia.gov.pl. 

Co wchodzi w zakres dofinansowań i refundacji?

Dofinansowanie do zatrudnienia jest korzystne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Przedsiębiorca ponosi mniejsze koszty zatrudnienia i zmniejsza liczbę bezrobotnych. Szukający pracy w urzędzie pracy może natomiast rozpocząć nowy rozdział życia. Dofinansowaniu podlegają różne wydatki. Można starać się zarówno o dofinansowanie do wynagrodzenia jak i składek na ubezpieczenia społeczne. Możliwa jest także refundacja wyposażenia na stanowisko pracy lub zorganizowanie stażu. Wszystko dostosowane jest do potrzeb przedsiębiorcy i rodzaju działalności. O szczegóły można dopytać ekspertów z Zielonej Linii.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych oferują różnego rodzaju dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających takich ludzi. W ten sposób można zyskać dodatkowe pieniądze i pracownika. Należy pamiętać, że refundacje z urzędu pracy są tylko jedną z form wsparcia. Przedsiębiorca otrzymuje zwrot kosztów poniesionych w procesie dostosowywania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego. Dofinansowaniu podlega także wynagrodzenie pracownika, który jest ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON.

rynek pracy

Dofinansowania szkoleń

Aby dbać o kwalifikacje swoich pracowników, pracodawcy mogą otrzymać także środki na ich kształcenie. Udział w szkoleniach, oprócz nowych umiejętności, pociąga za sobą szansę na szybszy awans. Warto zwrócić się do urzędu pracy o dofinansowania do szkoleń. Dzięki temu podnosi się konkurencyjność swojego biznesu i wciąż rozwija pracownika. Również proces rekrutacji może zostać dofinansowany. Warto skorzystać z pomocy urzędy, aby zaoszczędzić czas i zyskać lepsze efekty.

Możliwości Zielonej Linii

Eksperci z Zielonej Linii doradzą, jaki rodzaj wsparcia będzie najlepszy dla danej firmy. Porady można zasięgnąć poprzez infolinię, e-mail, czat portalu www.zielonalinia.gov.pl lub Messenger. Wystarczy wybrać rodzaj kontaktu i zadać pytanie.

Dlaczego przedsiębiorcy potrzebują wsparcia?

Liczba zapytań do ekspertów na Zielonej Linii stale rośnie. Przedsiębiorcy zwracają się o pomoc w sprawach błahych i zawiłych. Lepiej rozwiać wątpliwości zawczasu niż później ponosić nieprzyjemne konsekwencje błędów. Im skuteczniejsza praca, tym lepiej prosperuje biznes.