Dynamiczna sytuacja na drodze oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy dla kierowców to czynniki wymuszające w dużym stopniu zastosowanie wideorejestratorów. To już nie tylko pomoc podczas pracy kierowców samochodów ciężarowych, ale wyposażenie umożliwiające ochronę interesów przewoźnika po wystąpieniu niepewnej sytuacji.

Dlaczego w pierwszej kolejności trzeba sięgnąć po wideorejestrator?

Wyłudzanie odszkodowań to powszechna praktyka na międzynarodowych trasach. Nagranie z nowoczesnego wideorejestratora to jasny dowód dla ubezpieczyciela i dokument pozwalający na rozstrzygnięcie sporu po niebezpiecznych zajściach na drodze. Pozwala w jasny sposób ustalić przebieg zdarzenia i wskazać osobę odpowiedzialną za uszkodzenie mienia. Kwoty wprowadzenia wideorejestratorów do floty to nic w porównaniu do potencjału wypłaty nieuzasadnionych odszkodowań.

Jakie rejestratory dla floty samochodów ciężarowych?

Jedno z najciekawszych rozwiązań dla kierowców oferuje marka WEBFLEET Solutions. System telematyczny WEBFLEET łączy funkcje podstawowego wideorejestratora z potencjałem sztucznej inteligencji. System monitoruje aktualną sytuację na drodze i uprzedza o ryzyku. Wprowadzenie takiego poziomu ochrony do floty to szansa obniżenia składek ubezpieczeniowych. Warto podkreślić, że poza wideorejestratorami można skorzystać też z funkcji tj. monitoring floty i naczep, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych czasach, kiedy coraz głośniej mówi się o niebezpieczeństwach zagrażających zawodowym kierowcom. Kradzieże ładunków na drogach Europy nie należą dziś do rzadkości.

Wideorejestrator WEBFLEET zbiera dane w jakości HD i przekazuje informacje o prędkości pojazdu. Jeżeli kierowca nie zachowuje odpowiednich standardów jazdy, otrzymuje powiadomienia wizualne lub dźwiękowe, a tym samym może od razu uczyć się bezpieczniejszego, nawet ekonomicznego stylu jazdy. Wideorejestrator WEBFLEET eliminuje błędne zachowania z poziomu całej floty, w tym palenie papierosów w kabinie, jedzenie w czasie jazdy, odczytywanie wiadomości z telefonu komórkowego. Wszystkie dane podlegają weryfikacji z opcją przesłania do klienta lub innego uczestnika ruchu. To zwiększa wiarygodność przewoźnika w sytuacjach konfliktowych.

Floty przez inteligentne wideorejestratory unikają pułapek wizerunkowych i to planowanych często przez konkurencję. Komunikaty o ryzykownych sytuacjach na drodze rozchodzą się błyskawicznie w mediach społecznościowych i trafiają do organów kontrolnych. Bez dobrego systemu obrony przed fałszywymi oskarżeniami trudno zachować dobrą pozycję na rynku. Co ciekawe wideorejestrator WEBFLEET przesyła obraz na żywo i umożliwia połączenie kierowcy bezpośrednio ze spedytorem, osobą odpowiedzialną za pomoc w nagłych sytuacjach. Dodatkowa kontrola i wymiana informacji w kryzysowej sytuacji przydaje się przy ochronie drogich ładunków.

Na zakończenie

Nawet najdroższy wideorejestrator to niewielki koszt za komfort prowadzenia samochodu ciężarowego w kraju lub za granicą. Jednocześnie właściciele firm transportowych zyskują pewność, że podwykonawcy nie sprowokują ryzykownych sytuacji i nie narażą marki na utratę reputacji.

Artykuł partnera