Zintegrowany system zarządzania (Integrated Management System – IMS) może przynieść wiele korzyści organizacji. Wpływa na zwiększenie wydajności i skuteczności oraz redukcję kosztów przy jednoczesnym zminimalizowaniu problemów. Dzięki niemu można również ocenić zadowolenie pracowników i klientów. Co jest najważniejsze w zintegrowanym systemie zarządzania?

Zarządzanie pracownikami 

Jedną z głównych zalet wdrożenia zintegrowanego standardów systemu zarządzania jest możliwość dostosowania go do konkretnych zadań i pracowników. Mogą to być również zasady, cele, procesy lub zasoby. Można mieć jedną procedurę szkolenia, kontroli dokumentów i audytów, która będzie odpowiadać wszystkim stanowiskom. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić organizacji dużo czasu, a co za tym idzie – również pieniędzy. 

Spójne procesy 

Gdy w firmie stosuje się zintegrowane podejście, organizacja może zapewnić lepszą spójność systemów zarządzania. Stają się one mniej złożone i dlatego są łatwiejsze do zrozumienia. Spójność pozwala lepiej skoncentrować się na osiągnięciu celów ważnych dla przedsiębiorstwa.  

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest to, że wpływa ono na zmniejszenie biurokracji i rozproszenia odpowiedzialności. Często, gdy wiele pojedynczych standardów jest wdrażanych, mogą pojawić się trudności w komunikowaniu się z powodu warstw hierarchii. 

Osoby, które są zainteresowane szkoleniem na audytora wewnętrznego systemów zintegrowanych, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/audytor-wewnetrzny-zintegrowanego-systemu-zarzadzania/

Zmniejszenie kosztów 

Zintegrowane systemy zarządzania pozwalają organizacji przeprowadzać audyty i oceny, a także optymalizować procesy i zasoby. Pomaga to w skróceniu czasu potrzebnego na wykonanie określonych czynności, a także wyeliminować zastoje i tym samym obniżyć koszty. Przekłada się to również na wydajność firmy, niekiedy zwiększając zyski nawet dwukrotnie. 

Artykuł sponsorowany