​Bez strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, zmierzającego do osiągnięcia długofalowych celów, żadna firma nie będzie prawidłowo funkcjonowała. Warto więc doceniać to, że pracownicy mają bezpośredni wpływ na wartość organizacji, jej konkurencyjność oraz zajmowaną na rynku pozycję. Kluczową rolę w tym kontekście odgrywają działy human resources, realizujące przedsięwzięcia ukierunkowane na efektywne wykorzystywanie tego cennego kapitału, jakim są ludzie. Już teraz poznaj godne polecenia rozwiązania dla HR i w praktyce przekonaj się o ich skuteczności!

Jak rozwiązania dla HR wpływają na funkcjonowanie działów human resources?

Nowoczesne rozwiązania dla HR opierają się na automatyzacji powtarzalnych czynności, sztucznej inteligencji, digitalizacji i cyfrowym środowisku pracy. Widać więc, że te kompleksowe narzędzia bazują na zaawansowanych technologiach. Największą popularnością cieszą się szczególnie rozwiązania IT: aplikacje, oprogramowania, systemy oraz mobilne platformy. Usprawniają one obsługę pracowników i wprowadzają ją na wyższy poziom, wspierają HR-owców w wykonywaniu obowiązków administracyjnych, porządkują i przyspieszają pracę, pozwalają unikać pomyłek, a także korzystnie wpływają na jakość realizowanych działań.

Jakimi cechami charakteryzują się dobre rozwiązania dla HR?

Rozwiązania dla HR przydatne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i dostosowane do wyzwań pojawiających się XXI wieku, powinny wyróżniać się następującymi cechami:

  • automatyczne działanie,
  • rozbudowana funkcjonalność,
  • mobilność,
  • dynamiczny rozwój,
  • dostosowywanie się do przekształceń na rynku pracy i zmieniających się potrzeb pracowników,
  • innowacyjność,
  • wyspecjalizowanie,
  • intuicyjna obsługa,
  • gwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Na rynku cały czas przybywa interesujących narzędzi HR. Daje to duże możliwości, lecz jednocześnie utrudnia wybór tych najlepszych. Zatem, czym należy się kierować? Jak znaleźć optymalną opcję? Przede wszystkim trzeba wykazać się rozwagą i uświadomić sobie, że nieprawidłowo dobrane rozwiązania to niepotrzebny wydatek, na który lepiej nie narażać swojej firmy. Jeden ze składników przepisu na sukces stanowi zdefiniowanie indywidualnych potrzeb. Dodatkowo ważne jest określenie, kto docelowo ma korzystać z narzędzi, w które się zainwestuje i oszacowanie jak wiele wysiłku będzie wymagało nauczenie się ich prawidłowej obsługi. Istotne znaczenie ma ponadto zweryfikowanie, czy dysponuje się infrastrukturą organizacyjną niezbędną do sprawnego wdrożenia konkretnego systemu. Jednocześnie dobrze jest stawiać na rozwiązania dla human resources, które można zintegrować z tymi stosowanymi do tej pory.

Nowoczesny HR – tego potrzebuje Twoja firma!

Obsługa starego systemu zabiera HR-owcom zbyt dużo czasu? Wiele narzędzi jest stosowanych niejako z przyzwyczajenia, bez zagłębienia się w ich genezę? Dotychczasowe rozwiązania przestają się sprawdzać i doszedłeś do wniosku, że przyszedł moment na zmiany? Wypróbuj coś innego, a na pewno nie pożałujesz tej decyzji! W końcu trzeba pogodzić się z tym, że działy human resources ewoluują, następuje ich redefinicja i konieczne okazuje się odnalezienie w tej nowej rzeczywistości. Testuj różne rozwiązania dla HR, porównuj je, sprawdzaj w praktyce, a potem wdrażaj te najlepsze. Nadszedł czas na nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi – już teraz zacznij czerpać z drzemiącego w nim potencjału i wynieś swoją organizację na wyżyny!

Artykuł partnera