Jak podaje GUS, początek roku 2018 przyniósł znaczną poprawę w konsumenckiej koniunkturze pokazując jednocześnie najwyższy od 1997 roku wynik nastrojów konsumentów. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej przedstawia obecne i przyszłe tendencje do zmian w indywidualnej konsumpcji.

Dane pokazują, że styczeń przyniósł poprawę obu wskaźników, zarówno bieżącego, jak i wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej. BWUK, czyli bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł od grudnia do stycznia o 4,1 punktu procentowego, natomiast WWUK, czyli wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w styczniu odnotował wzrost aż o 4,5 punktu procentowego w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

Dokonując analizy elementów składowych BWUK, można stwierdzić, że najwyższy wzrost odnotowano w przypadku ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej w kraju. W tym pierwszym przypadku oceny wzrosły o 3,9 punktu procentowego, zaś w drugim o 3,7 punktu procentowego. Inny wskaźnik BWUK, pokazujący bieżące dokonywanie zakupów, odnotował również wzrost o 3 punkty procentowe. 

Przyglądając się wyprzedzającemu wskaźnikowi ufności konsumenckiej WWUK można zaobserwować wzrost optymizmu o 6,2 punktu procentowego w przypadku oceny możliwości oszczędzania, a także wzrost o 5 punktów procentowych w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wzrosły też oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia o 2,8 punktu procentowego, a także oceny prognozujące przyszłą sytuację ekonomiczną kraju o 3,7 punktu procentowego. 

zadowolenie konsumentów w Polsce

Analizując średnie roczne wyniki obu wskaźników koniunktury konsumenckiej na przestrzeni lat od 1997 roku do 2017 roku, można zauważyć, że przewagę optymizmu nad pesymizmem przyniósł dopiero rok 2016, a obecny poziom optymizmu wykazuje tendencję wzrostową z roku na rok. Ten wzrostowy trend umocnił się już w 2017 roku, a obecny 2018 rok wykazuje dalszy wzrost konsumenckiego optymizmu. Z pewnością jest to efekt zmian i programów społecznych wdrażanych przez obecny rząd, np. program 500+, darmowe podręczniki, czy darmowe leki dla seniorów. Świadczy o tym duży wzrost oceny finansowej sytuacji gospodarstw domowych. Wyższe dochody gospodarstw napędzają wzrost konsumpcji, a to z kolei zwiększa optymizm w ocenie możliwości konsumpcyjnych Polaków. 

Większa konsumpcja w pewien sposób potrafi skutecznie napędzać gospodarkę, ale nie jest jej jedynym i najstabilniejszym motorem. Głównym motorem rozwoju gospodarki są inwestycje, o czym należy pamiętać.